DNA-onderzoek

DNA-ONDERZOEK BIJ TWIJFEL

DNA-onderzoek

Met een DNA-onderzoek kunnen er belangrijke zaken aan het licht komen. Bij een verwantschapsonderzoek is DNA-onderzoek een betrouwbare, forensische methode die duidelijk de feiten op tafel legt. Wanneer u wilt weten of uw vader eigenlijk wel de biologische vader is bijvoorbeeld. U kunt u aanmelden voor een televisieprogramma en alle persoonlijke informatie op straat gooien, u kunt ook kiezen voor een meer integere methode via Edelhardt Recherchebureau.

Hoe zit een DNA-onderzoek in elkaar?

Elk persoon heeft 23 paar chromosomen, de helft daarvan is afkomstig van de biologische moeder en de andere helft is afkomstig van de biologische vader. Bij een verwantschapstest worden specifieke DNA reeksen onderzocht voor meerdere chromosomen. Daaruit komt een genetische blauwdruk die voor iedereen uniek is, dit noemen we het DNA profiel. Door deze DNA profielen te vergelijken kan een biologische relatie worden vastgesteld.

Betrouwbaarheid van een DNA-onderzoek

Edelhardt recherchebureau werkt samen met betrouwbare partners die in opdracht diverse DNA onderzoeken uitvoeren. Bij een verwantschapstest bepaalt het aantal “markers” de betrouwbaarheid van het DNA-onderzoek. Een minimum van 6 markers is nodig om een betrouwbare test uit te voeren, in praktijk ligt het aantal tussen 6 en 16 DNA markers. Door het DNA van de vader, de moeder en het kind te onderzoeken kan een zeer betrouwbaar resultaat worden bereikt.

Waar is DNA te vinden?

In het meest gunstige geval zijn de personen beschikbaar om een DNA monster af te nemen, dit is doorgaans wangslijm. Er komen geen naalden aan te pas. Het kan uiteraard ook zijn dat de persoon in kwestie niet beschikbaar is. In dat geval kunnen de specialisten van Edelhardt recherchebureau een forensisch onderzoek uitvoeren waarbij gebruiksartikelen zoals haren, tandenborstels, zakdoeken en andere objecten met DNA materiaal worden verzameld. Wanneer het mogelijk is het DNA te isoleren, is de betrouwbaarheid hiervan gelijk aan een wangslijm monster.

Speel op zeker

Niet iedereen weet zeker of zijn / haar ouders inderdaad de biologische ouders zijn. Er zijn ook ouders die twijfelen aan de verwantschap van hun kinderen. Wellicht is er een fout gemaakt in het ziekenhuis. Er zijn gevallen waarin een vrouw ten onrechte beweert dat een man de vader is. Neem alle twijfel weg en laat een DNA test uitvoeren. Er zijn volop redenen waarin een verwantschapsonderzoek uitsluitsel kan bieden. Naast het emotionele aspect kunnen er ook financiële zaken een rol spelen. Is een persoon verantwoordelijk om bepaalde kosten te dragen? Heeft een kind recht op alimentatie of een andere financiële compensatie?

Bij stalking en bedreiging kan een DNA onderzoek ook een doeltreffend hulpmiddel zijn. Wanneer er een dreiging bestaat van dichtbij kan via forensisch onderzoek bepaald worden wat de herkomst van de dreiging is. DNA is niet altijd het definitieve bewijs, het is wel een betrouwbare indicator en kan het aantal opties verkleinen waarmee een zaak sneller opgelost kan worden. Bij zaken van stalking, bedreiging en laster is snel en vakkundig handelen van groot belang. Haal de onderste steen boven met een DNA onderzoek.

Edelhardt recherchebureau is uw partner in forensisch onderzoek, we staan in contact met vooraanstaande DNA onderzoeksbureaus. Neem contact met ons op voor meer informatie over DNA testen.