Concurrentiebeding en relatiebeding

CONCURRENTIEBEDING EN RELATIEBEDING

Concurrentiebeding en relatiebeding: hoe ga je ermee om?

Een concurrentiebeding of relatiebeding in de arbeidsovereenkomst of bij het verbreken van een arbeidscontract kan een uitstekend middel zijn om verlies van kennis en klanten te voorkomen.

In praktijk blijkt dat dit soort arbeidsrechtelijke bedingen niet altijd sluitend zijn. Dat kan leiden tot vervelende situaties voor alle betrokken partijen. Edelhardt Recherchebureau kan hulp bieden bij het aantonen van schade die u heeft geleden ten gevolge van het niet navolgen van een concurrentiebeding of relatiebeding. Door een sluitend dossier aan te
leggen met daarin alle overtredingen van de gestelde voorwaarden, staat u sterk tegenover uw (voormalig) personeel, ook in de rechtszaal.

Concurrentiebeding onderzoek

Tijdens het onderzoek naar concurrentie- en relatiebeding worden een aantal controles uitgevoerd, dit zijn de voornaamste controlepunten:

Bijklussen voor eigen rekening in dezelfde sector

U heeft uw personeel goed ingewerkt en alle fijne kneepjes van het vak geleerd. Vervolgens gaat deze werknemer gelijksoortige werkzaamheden uitvoeren onder eigen titel. Een speedboot kan immers sneller sturen dan een vrachtschip. De werknemer maakt gebruik van alle faciliteiten die een grote organisatie biedt om vervolgens klanten te werven voor een eigen bedrijfje. In het concurrentie- en relatiebeding moeten de grenzen voor nevenactiviteiten duidelijk worden vastgelegd. Ook het protocol voor bijscholing en trainingen moeten duidelijk gedefinieerd worden.

Het benaderen van uw klanten

Ook hier ligt het risico hoger bij personeel buitendienst, maar het kan overal voorkomen. Een verkoper die een goede relatie opbouwt met vaste klanten kan zich gaan voelen als intermediair en uit het oog verliezen wie de werkgever is. Het onderhoud van klantrelaties mag niet resulteren in open sollicitaties. Elke werknemer moet weten waar de grenzen liggen en het belang van de organisatie op de eerste plaats stellen.

Werken voor uw concurrent(en) of opdrachtgevers

Met name personeel dat in de buitendienst werkt, komt vaak in contact met opdrachtgevers en concurrenten. Wanneer een personeelslid een goede indruk maakt, kan het voor de concurrent zeer interessant zijn die werknemer in dienst te nemen. Daarmee krijgt de concurrent er een goede werknemer erbij en u verliest juist een grote dosis kennis en expertise. Daar komt nog bij dat voormalig personeel wellicht op de hoogte is van interne bedrijfsprocessen die voor de concurrent zeer interessant kunnen zijn.

Het doorspelen van (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie

Een werknemer die langere tijd voor dezelfde werkgever actief is, bouwt
steeds meer interne kennis op. Deze kennis kan zeer waardevol zijn, ook voor externe partijen. Waarschijnlijk is er al een overeenkomst waarin staat dat vertrouwelijke bedrijfsinformatie niet naar buiten gebracht mag worden, helaas houdt niet iedereen zich aan deze regel. Het naar buiten brengen van bedrijfsinformatie tegen betaling, persoonlijke voordelen of gewoon uit onzorgvuldigheid moet bestreden worden.

Sta sterker, leg alles vast

Door deze onderwerpen aan de kaak te stellen en te verwerken in een gedetailleerd rapport ontstaat er een onderbouwd totaalbeeld, waarbij ook een schatting gemaakt wordt van de geleden schade. Het overtreden van het concurrentie- en relatiebeding leidt niet alleen tot het verlies van ervaren personeel, het kan ook voor grote financiële verliezen zorgen. Wanneer een zaak met een (voormalig) werknemer niet via intern beleid opgelost wordt, dient er voor de rechter een goed doortimmerd dossier te verschijnen. Edelhardt Recherchebureau voert een nauwgezet onderzoek uit, waarin alle mogelijke overtredingen van het concurrentie- en relatiebeding worden opgenomen.