Corruptie en steekpenningen

CORRUPTIE EN STEEKPENNINGEN

Corruptie en steekpenningen

Binnen de onderneming kan het lonend zijn om werknemers bepaalde gunsten te verlenen of om gunsten te ontvangen. Soms zijn de gunsten niet zuiver op de graad. In sommige sectoren komen dit soort praktijken weinig of niet voor, in andere bedrijfstakken is het is de orde van de dag.

Corruptie kan tot diep in de onderneming doordringen. Steekpenningen kunnen mensen overhalen om malafide praktijken uit te voeren. Zaken omtrent corruptie en steekpenningen komen helaas maar al te vaak voor en ze halen ook regelmatig de pers. Omdat corruptie tot diep in de organisatie kan doordringen, is het vaak erg lastig om de rotte appels op te sporen. Door onderzoek uit te voeren naar corruptie, krijgt u niet alleen meer inzicht in de werking van corruptie en steekpenningen, u leert ook hoe dit soort praktijken bestreden en voorkomen kunnen worden. Edelhardt Recherchebureau helpt om corruptie binnen de organisatie te voorkomen en malafide zaken op te sporen.

Er zijn verschillende methodes die we toepassen om corruptie bloot te leggen waaronder administratief onderzoek en forensisch onderzoek.

Administratief onderzoek

Cijfers liegen niet, ze kunnen echter wel gemanipuleerd worden. Bij administratief onderzoek worden zowel digitale als papieren dossiers doorgelicht, op zoek naar tegenstrijdigheden, fouten en ontbrekende data. Hierbij wordt deels gebruik gemaakt van technologische geavanceerde middelen en deels van expertise en praktijkervaring van de rechercheurs. De menselijke factor
mag in dit type onderzoek zeker niet ontbreken om de beschikbare informatie op de juiste wijze te interpreteren.

Forensisch onderzoek

Corrupte werknemers laten sporen achter, bij Edelhardt Recherchebureau sporen we deze op, waar ze zich ook mogen bevinden en hoe goed ze ook verhuld mogen zijn. Het is
van belang nauwkeurig te werk te gaan zonder alarmbellen af te laten gaan. Corruptie is vaak een doorgaand proces, een subtiele aanpak is vereist.

Confrontatie

Wanneer corruptie geconstateerd wordt en een verdachte of meerdere verdachten ontdekt zijn, worden deze personen hiermee geconfronteerd op basis van onze bevindingen. Al het bewijsmateriaal wordt verzameld, inzichtelijk gedocumenteerd en gearchiveerd evenals de communicatie met de verdachten. Het resultaat is een uitgebreid rapport dat u kunt gebruiken om een arbeidsrechtelijke procedure op te starten.

Steekpenningen onderzoek

Het kan zo onschuldig lijken, een leuk cadeau of een mooi relatiegeschenk.
De scheidingslijn tussen een goedbedoelde attentie en een steekpenning kan onduidelijk zijn, daarom is het zo belangrijk om steekpenningen te voorkomen. Preventie start met een heldere integriteitscode binnen de organisatie. Deze code bevat een integriteitsverklaring die door alle medewerkers wordt ondertekend. Hoewel een handtekening geen garantie biedt tegen wangedrag, geeft het wel een duidelijk signaal naar de medewerkers en iedereen is op de hoogte van de kaders die gesteld worden.

Wanneer u een vermoeden heeft dat er binnen uw organisatie medewerkers zijn die steekpenningen aannemen, kunt u rekenen op de specialisten van Edelhardt Recherchebureau. Onze ervaren rechercheurs maken gebruik van moderne methodes om alle informatie tot in het kleinste detail boven tafel te krijgen. Alle bevindingen worden uitgebreid gedocumenteerd en overhandigd als inzichtelijk rapport. Dit rapport kan gebruikt worden als bewijsmateriaal bij een arbeidsrechtelijke of civiele procedure.

Voorkom corruptie en steekpenningen binnen uw organisatie. Alleen al de schijn van dit soort praktijken kan een onderneming enorme schade berokkenen, zowel financieel als op het gebied van imago en vertrouwen naar de buitenwereld.