Gegevensdiefstal en spionage

GEGEVENSDIEFSTAL EN SPIONAGE

Gegevensdiefstal / Spionage voorkomen?

Big Data staat gelijk aan Big Money, bedrijfsgegevens zijn veel geld waard. Mede door de digitalisering van bedrijfsprocessen is bedrijfsspionage en de diefstal van gegevens een dagelijkse praktijk geworden. Het wordt de concurrentie dankzij digitale data veel eenvoudiger gemaakt om gegevens te verkrijgen, tenminste wanneer deze data niet op de juiste wijze beveiligd is. Wanneer u zich bevindt in een competitieve sector kunt u er zeker van zijn dat er concurrenten zijn die uit zijn op uw bedrijfsgegevens. Dan loopt u het risico van gegevensdiefstal en spionage binnen uw organisatie. Wanneer u het vermoeden heeft dat er binnen de organisatie sprake is van gegevensdiefstal of spionage, neem dan direct contact op met Edelhardt Recherchebureau. Laat uw belangrijke bedrijfsinformatie niet uitlekken naar andere partijen, onderneem actie voor het te laat is.

Hoe vindt gegevensdiefstal plaats?

Er zijn verschillende manieren om data te verkrijgen, van zeer illegale praktijken tot gewoonweg domme fouten en nalatigheid. Hier zijn drie veelvoorkomende datalekken:

1. Inbraak in het netwerk

Connectivity is de motor achter de bedrijfsvoering. Het is van groot belang data intern te kunnen delen, zonder dat externe partijen toegang hebben. Elke organisatie moet op de juiste wijze gebruik maken van encryptie om gegevens veilig te stellen, daarnaast moeten alleen de relevante personen toegang hebben tot bepaalde data. Inbraak in het digitale netwerk kan lastig op te sporen zijn, toch is het vrijwel altijd te traceren. Een doordachte structuur en autorisatie protocol kan al veel problemen besparen.

2. Afluisterpraktijken

De tijd van microfoontjes in de hoorn is wellicht voorbij, toch is afluisteren binnen bedrijven populairder dan ooit. Digitale data zoals Voice Over IP kan onderschept worden, headsets kunnen vanaf externe locaties geactiveerd worden en webcam informatie kan extern opgeslagen worden wanneer deze niet juist beveiligd is. Afluisteren is een high tech industrie geworden. Zorg dat vertrouwelijke gegevens binnen uw organisatie ook binnenshuis blijven.

3. Social Media

Vrijwel alle werknemers maken gebruik van Social Media, dat ligt voor de hand. Diensten als Facebook, LinkedIn, Snapchat en Twitter zijn relatief nieuw, er is geen standaard etiquette. De drempel om informatie te delen is erg laag, zakelijk en privé kan door elkaar gaan lopen. Zorg voor een duidelijk manifest waarin de gedragscode voor het gebruik van Social Media op de werkvloer en thuis wordt
vastgelegd.

Voorkomen is beter dan genezen, wordt niet het slachtoffer van diefstal van bedrijfsgegevens en spionage. Edelhardt Recherchebureau helpt bij het voorkomen van datalekken en het opsporen van gegevensdiefstal en spionage. We zetten hiervoor de volgende middelen in:

  1. Digitaal Forensisch Onderzoek: Hardware en software wordt doorgelicht waarbij alle zwakke punten in kaart worden gebracht.
  2. Observatie / Afluisteren van Medewerkers: Blijf op de hoogte van de gesprekken die worden gevoerd en met welke partijen. Waar bevinden zich de datalekken?
  3. Gesprekken met verdachten: Na grondig onderzoek kunnen we de verdachten confronteren met onze bevindingen en tot een sluitende conclusie komen.

U wilt er zeker van zijn dat uw bedrijfsgegevens veilig geborgd zijn
binnen de organisatie. Onze adviseurs van Edelhardt Recherchebureau kunnen u bijstaan bij de preventie van fraude en diefstal. Voorkomen is beter dan genezen, zeker bij gegevensdiefstal en spionage.