Opsporing afluisterapparatuur

Opsporen afluisterapparatuur

Bij het opsporen van afluisterapparatuur wordt met name gekeken naar de locatie, de inrichting en de overdracht van vertrouwelijke informatie. Wanneer er bijvoorbeeld een vergaderzaal is, waarin veel vertrouwelijke gesprekken worden gevoerd, moet deze ruimte gescand worden op de aanwezigheid van afluisterapparatuur. Smartphones kunnen voorzien worden van afluisterapparatuur, via hardware in de telefoon zelf en ook via software die op afstand wordt geïnstalleerd. Een smartphone is immers een draagbare computer en microfoon.

Naast het opsporen van afluisterapparatuur in een kantoor, kan dit ook plaatsvinden in de auto of in de woning. Overal waar vertrouwelijke informatie gedeeld wordt en op plaatsen waar personeelsleden in hoge functies zich begeven. Naast afluisterapparatuur die wordt geïnstalleerd, kunnen persoonlijke bezittingen worden gebruikt om werknemers af te luisteren.

Meer openheid door opsporen afluisterapparatuur

Het is niet prettig om steeds over je schouder te kijken. Door uw ruimte en apparatuur te laten scannen op afluisterapparatuur, kunt u vrij spreken, ideeën uitwisselen en zorgeloos uw creativiteit tot uiting brengen. Bedrijfsspionage en het gebruik van afluisterapparatuur is in sommige sectoren meer vanzelfsprekend dan u wellicht zult vermoeden. Een onderzoek door de specialisten van Edelhardt Recherchebureau biedt zekerheid en vrijheid van denken en doen.

Meer inzicht in afluisterapparatuur

De eerste stap naar een veilige werkplek is inzicht in de risico’s. Edelhardt Recherchebureau voert niet alleen controles uit, we geven ook instructie en informatie aan het personeel. De structuur van het bedrijf wordt doorgelicht en werknemers ontvangen relevante informatie en tips om de kans op afluisteren te minimaliseren. Bij het constateren van een (mogelijke) inbraak op de privacy, kunt u direct contact opnemen met het team van Edelhardt Recherchebureau. We zijn direct beschikbaar en komen snel ter plekke wanneer een mogelijk lek wordt geconstateerd.

Voor meer informatie over het opsporen van afluisterapparatuur binnen uw organisatie kunt u contact opnemen met Edelhardt Recherchebureau. We gaan altijd discreet te werk en respecteren uw privacy.