Misstanden en onregelmatigheden

MISSTANDEN EN ONREGELMATIGHEDEN

Misstanden en onregelmatigheden

In elke organisatie waar dagelijks veel werknemers actief zijn, worden fouten gemaakt. Personeelsleden kunnen iets verkeerd doen, collega’s kunnen communicatieproblemen hebben, er zijn regelmatig problemen of conflicten met klanten of leveranciers. Dagelijks gaat er iets mis. Vaak kan dit opgelost worden dankzij duidelijke protocollen binnen de organisatie. Bij misstanden en onregelmatigheden gaan de problemen dieper dan de oppervlakte. We spreken van zaken die een domino effect kunnen veroorzaken, situaties die steeds dieper in de organisatie kunnen dringen en tot grote problemen kunnen leiden. Het is van belang om hier snel en adequaat op te reageren, daarvoor moeten ze wel eerst in kaart worden gebracht. Edelhardt Recherchebureau helpt u misstanden en onregelmatigheden op te sporen, op te lossen en te elimineren.

Hoe om te gaan met misstanden en onregelmatigheden

Er zijn een aantal stappen die doorlopen worden bij het oplossen van misstanden en onregelmatigheden. Door te werken met een duidelijk stappenplan dient de oplossing zich sneller aan.

STAP 1. Signaleren van een probleem

Hoe groter het bedrijf is, des te moeilijker het kan zijn meldingen van misstanden te scheiden van de ruis binnen de organisatie. Door duidelijke protocollen in te stellen, kunnen werknemers (anoniem) melding maken van mogelijke misstanden en onregelmatigheden. De meldingen worden vervolgens vastgelegd en geëvalueerd. Naast inkomende signalen kan Edelhardt Recherchebureau ook onregelmatigheden opsporen binnen de organisatie. Vaak zien ogen van buitenaf meer dan van binnenuit

STAP 2. De indicaties onderzoeken

De inkomende signalen en observaties kunnen via het instellen van een feitenonderzoek in kaart worden gebracht. Geruchten kunnen schadelijk zijn voor een onderneming, de feiten moeten boven tafel komen. Bij een feitenonderzoek kan blijken dat er geen misstanden of onregelmatigheden plaatsvinden, dat kan geruchten stoppen. Er kan ook bewijs worden gevonden die aansluit op de signalen, zo kan de probleemsituatie scherp in beeld worden gebracht en kunnen we aan de slag met oplossingen. Het
is van cruciaal belang om twijfel weg te nemen, voor zowel de bedrijfsleiding als de werknemers.

STAP 3. De misstanden of onregelmatigheden oplossen

Uit het onderzoek blijkt of er misstanden en onregelmatigheden zijn, en waar deze zich binnen de organisatie bevinden. Eventueel worden er werknemers uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek of zijn er sancties vereist of zelfs een juridische procedure. In elk geval is het van belang om snel en accuraat te reageren op signalen en op basis van feitelijke informatie actie te ondernemen. De onderneming is als een uurwerk met talloze radertjes die perfect op elkaar moeten aansluiten om het mechanisme in werking te houden. Onregelmatigheden moeten worden verwijderd en liefst zo snel mogelijk.

Het resultaat van dit traject

Na afloop van dit traject heeft u een nauwkeurig overzicht van de stand van zaken binnen de organisatie. Daarnaast brengen de specialisten van Edelhardt Recherchebureau u een advies uit over de juiste handelswijze en vervolgstappen. Uiteraard wordt u ook geadviseerd op welke wijze dergelijke situaties in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Misstanden en onregelmatigheden zijn niet altijd duidelijk te definiëren, dat kan het lastig maken om ze op te sporen en om daar effectief naar te handelen. Edelhardt Recherchebureau geeft u graag meer inzicht in deze kwesties, neem contact met ons op voor een vrijblijvend informatiegesprek.