Onderzoeken in het buitenland

ONDERZOEKEN IN HET BUITENLAND

Onderzoeken in het buitenland

Er kunnen zaken zijn die voor onrust en spanning zorgen, vaak spelen deze zich af in de directe leef- of werkomgeving.

Toch zijn het de zaken op een afstand die vaak voor de grootste frustratie zorgen. Wanneer er zich een kwestie in het buitenland afspeelt, is het niet zo eenvoudig om direct te reageren. Een probleem kan fysieke, culturele en juridische grenzen overschrijden. Het vinden van een aanknopingspunt in het buitenland kan een onmogelijke opgave zijn vol met obstakels. Toch is opgeven geen optie. In een dergelijk geval is het goed om te weten dat Edelhardt recherchebureau ook namens u onderzoeken in het buitenland kan uitvoeren, in nauwe samenwerking met buitenlandse partners en instanties.

Fysieke grenzen

Wanneer er zich een kwestie voordoet in Amerika is het niet zomaar mogelijk dezelfde dag een vlucht te boeken. Bijvoorbeeld in het geval van identiteitsfraude of oplichting. Bij Edelhardt recherchebureau hebben we contacten over de hele wereld, we kunnen overal ogen en oren inschakelen om in het buitenland onderzoek uit te voeren.

Culturele grenzen

Elk land heeft een eigen karakter en cultuur, dat maakt de wereld divers en uitdagend. Wanneer er sprake is van een grensoverschrijdende situatie kan het verschil in cultuur een groot obstakel vormen. Waar kun je terecht om een geschil op te lossen? Werken mensen mee uit de goedheid van hun hart of moet er geld op tafel komen? Laat een onderzoek naar één grensoverschrijdend probleem niet uitmonden in een waslijst aan oplichting en intimidatie.

Juridische grenzen

Wanneer er zich een juridisch probleem voordoet in het buitenland moet er rekening worden gehouden met de lokale wetgeving. Wordt de overtreding in Nederland gepleegd of daarbuiten? Wie heeft de jurisdictie en welke wetten zijn van toepassing op de zaak? Naast een Nederlandse advocaat kan een buitenlandse advocaat ook onmisbaar blijken.

Taalgrenzen

Een heel voor de hand liggende beperking bij onderzoek in het buitenland is de taalgrens. Communicatie in het buitenland kan erg gecompliceerd zijn in een ander taalgebied. Waar nodig werkt Edelhardt recherchebureau met vertalers, zowel op schrift als mondeling. Belangrijke documenten kunnen vertaald worden door beëdigd vertalers voor gebruik in een rechtszaak.

Werken vanuit een internationaal netwerk

Edelhardt recherchebureau weet uit ervaring dat de misdaad geen grenzen kent. In het geval van ontvoeringen, diefstal, afpersing of oplichterij kunnen landsgrenzen gebruikt worden als dekmantel. Daarom werken we nauw samen met internationale bureaus, opsporingsdiensten en lokale autoriteiten. Onze diensten stoppen niet bij de grens, we voeren onderzoek uit waar dat nodig is, ook in het buitenland.

Bij het verzamelen van bewijsmateriaal moet er rekening gehouden worden met nationale en internationale wetgeving. Wanneer er zich grensoverschrijdende criminele activiteiten plaatsvinden zullen we de relevante wetgeving laten toetsen. We leveren hierbij maatwerk en voorzien u van onderbouwd advies.

Grensoverschrijdende zaken geven een gevoel van machteloosheid. Het team van Edelhardt recherchebureau helpt u in moeilijke tijden dankzij een wereldwijd netwerk van specialisten. Onze diensten reiken verder dan de grens met België en Duitsland, wij bestrijden onrecht waar deze zich ook mag afspelen in de wereld.