Ziekteverzuim en werkverzuim

ZIEKTEVERZUIM EN WERKVERZUIM

Controle ziekteverzuim en werkverzuim

In elke organisatie met werknemers is er afwezigheid door ziekte. Dit wordt doorgaans via een professionele arbo / verzuim organisatie geregeld en gecontroleerd. Bij een organisatie met een groot aantal werknemers kan de controle ontoereikend zijn, enkele medewerkers kunnen
aan de aandacht ontsnappen.

Ziekteverzuim en werkverzuim kan op jaarbasis veel geld kosten en de bedrijfsvoering verstoren. Er zijn mensen die misbruik maken van een gebrek aan controle, ze verzuimen werk terwijl ze niet echt ziek zijn of schrijven uren die niet gewerkt worden. Als werkgever kan het lastig zijn aan te tonen of een werknemer daadwerkelijk ziek of werkzaam is, en of ze voldoen aan de gestelde voorwaarden. Dan biedt Edelhardt Recherchebureau de oplossing met specialisten die onrechtmatig ziekteverzuim en werkverzuim opsporen, snel en efficiënt. Met het verkregen bewijsmateriaal kunt u vol vertrouwen een vervolgprocedure opstarten.

Ziekteverzuim en werkverzuim

Helaas komt ziekteverzuim en werkverzuim vaak voor in Nederland. Bij ziekteverzuim kan het een kwestie zijn van werknemers die niet echt ziek zijn, maar andere plannen hebben gemaakt in de privésfeer of langer thuis blijven dan nodig. Bij werkverzuim is het vaak een kwestie van uren die wel geregistreerd staan, maar waarin geen werkzaamheden plaats hebben
gevonden of externe afspraken die niet plaatsvinden. Dit soort verzuim komt vaak niet of laat aan het licht. Het is mogelijk dat dit soort verzuim jarenlang voortduurt. In een aantal gevallen ligt er een andere reden ten grondslag, bijvoorbeeld een persoonlijk conflict of nalatigheid.

Verzuim laat het bedrijf bloeden

Het ontbreekt veel organisaties de middelen en expertise om gedegen onderzoek uit te voeren. Er is geen tijd om ziekteverzuim en werkverzuim op te sporen en terugkijken is vaak geen optie in deze hectische tijden. Ondertussen lijdt uw bedrijf aanzienlijke financiële schade, het is als een kraan die continu blijft lekken. Ziekteverzuim en werkverzuim kan een grote impact uitoefenen op de bottom-line van elk bedrijf.

Basis van vertrouwen

Naast de capaciteit om onderzoek uit te voeren, speelt vertrouwen ook een belangrijke rol. U wilt binnen de organisatie een sfeer van vertrouwen nastreven met persoonlijke verantwoordelijkheid. Door openlijk controles uit te voeren kan de werksfeer en motivatie verzuren. Ongefundeerd werknemers beschuldigen van ziekteverzuim en werkverzuim leidt niet alleen tot conflicten, het kan ook juridische consequenties hebben. Blind vertrouwen kan grote consequenties hebben op de stabiliteit en veiligheid binnen het bedrijf.

Opbouwen van een personeelsdossier

Bij Edelhardt Recherchebureau hanteren we verschillende methodieken om onrechtmatig verzuim op te sporen op een onopvallende en effectieve wijze. Op basis van de resultaten wordt
er een volledig en sluitend dossier opgebouwd van uw werknemers die gebruikt kan worden bij een ontslagprocedure of tijdens een rechtszaak.

Preventieve maatregelen

Naast het opsporen van onrechtmatig verzuim, kan Edelhardt Recherchebureau ook hulp bieden bij de preventie van ziekteverzuim en werkverzuim. De adviseurs van Edelhardt fungeren als sparring partner voor uw HRM werknemers en geven advies om verzuim op te sporen, te reduceren en te voorkomen. In dit geval kunt u het gezegde “voorkomen beter is dan genezen” zeer letterlijk nemen.