Vermiste en gezochte personen

VERMISTE EN GEZOCHTE PERSONEN OPSPOREN

Vermiste en gezochte personen

Op de televisie zijn er diverse programma’s waar familieleden na jaren of zelfs decennia elkaar weer ontmoeten. Lang verloren vaders, moeders en kinderen die herenigd worden, gezochte personen dus.

Regelrechte tranentrekkers en kijkcijferkanonnen, de wereld achter dit uurtje amusement krijgen we niet te zien. Toch komt het vaak voor dat gezochte personen of mensen die vermist worden, om uiteenlopende redenen niet altijd gevonden willen worden. Bijvoorbeeld een persoon die met de noorderzon is vertrokken om uit het zicht te blijven van u als schuldeiser. Of een voormalige partner die niet wil voldoen aan de alimentatieplicht. In deze gevallen kunnen wij helpen de gezochte personen op te sporen waarmee u meer kans maakt om uw geld te innen of relaties te herstellen. We beperken ons bij Edelhardt recherche niet tot de landsgrenzen en gaan ook buiten Nederland op zoek naar vermiste en gezochte personen.

Hoe kunnen we vermiste personen opsporen?

Er zijn verschillende methodes die we hanteren om vermiste of gezochte personen te traceren, de aanpak hangt af van de situatie. Als eerste zullen we met u een gesprek aangaan om alle feiten in kaart te brengen en alle aanknopingspunten in het plan van aanpak op te nemen. Dit stappenplan biedt mogelijkheden om snel en efficiënt de vermiste persoon op te sporen. Denk hierbij aan:

  1. Buurtonderzoek: De relevante wijken en locaties bezoeken, vragen stellen aan bewoners etc.
  2. Open bronnen onderzoek: Er zijn veel open bronnen zoals justitiële systemen en overheidsdiensten waar we informatie in kunnen winnen.
  3. Digitaal forensisch onderzoek: Iedereen laat sporen achter, ook de vermiste of gezochte persoon waar u naar op zoek bent.
  4. Sporenonderzoek: Naast digitale sporen kunnen we ook op zoek gaan naar tastbaar bewijs en aanknopingspunten om de persoon te lokaliseren.

Na het onderzoek zal er een eindrapportage worden samengesteld waarin alle resultaten inzichtelijk worden gemaakt. Hierin wordt relevante data, foto- en videomateriaal en overig bewijsmateriaal opgenomen.

Binnen de wettelijke grenzen

Het is van belang te realiseren dat Edelhardt recherchebureau haar werk altijd binnen de grenzen van de wet uitvoert. We houden ons strikt aan de privacy gedragscode zoals die in de wet wordt omschreven. Een volwassen persoon is volgens de wet niet verplicht om een ander op de hoogte te stellen van zijn of haar verblijfplaats. Met andere woorden; een volwassen persoon heeft het recht om te vertrekken zonder een ander hierover te informeren. Wanneer we een vermiste persoon vinden, maar de persoon in kwestie wil zelf niet gevonden worden, moeten wij deze keuze respecteren.

Uit het oog, uit het hart

Er zijn verschillende redenen waarom mensen vermist raken, er zijn ook verschillende redenen om iemand op te sporen. Vaak kleven hier financiële consequenties aan, er kunnen ook privé redenen aan ten grondslag liggen. Geen enkele vermissing heeft een aangenaam uitgangspunt. Bij Edelhardt recherchebureau houden we altijd rekening met de gevoelens van alle betrokken partijen, we gaan op integere wijze te werk met als doelstelling een bevredigende oplossing.

Neem voor meer informatie over het opsporen van vermiste en gezochte personen contact op voor een vrijblijvend gesprek.