Alimentatie onderzoek

ALIMENTATIE ONDERZOEK

Wanneer laat ik een alimentatie onderzoek instellen?

Alimentatie onderzoek is soms nodig, omdat een echtscheiding geen prettige fase is in uw leven. Enerzijds wilt u doorgaan met uw leven, anderzijds moet er veel geregeld worden. Wanneer er kinderen in het spel zijn wordt het nog ingewikkelder.

Uiteindelijk zult u beiden de draad weer oppikken en verder gaan met uw leven. Wanneer partneralimentatie wordt toegewezen is dat op basis van de huidige situatie. Wanneer er wijzigingen plaatsvinden in de persoonlijke situatie van de alimentatiegerechtigde kan de hoogte van de alimentatie wijzigen. Wanneer u het vermoeden heeft dat er een verandering heeft plaatsgevonden die leidt tot een vermindering van de partneralimentatie kunt u kiezen om Edelhardt recherchebureau een alimentatie onderzoek uit te laten voeren.

Alimentatie onderzoek

Wanneer u het vermoeden heeft dat de leefomstandigheden van uw voormalige partner zijn gewijzigd maar u geen terugkoppeling krijgt kan een alimentatie onderzoek uitkomst bieden, met als doel het verkrijgen van een alimentatiereductie. Na een echtscheiding wordt het alimentatiebedrag vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. De hoogte van dit bedrag wordt door de rechter bepaald. Wanneer het inkomen van de voormalige partner verandert, of wanneer deze gaat samenwonen heeft dit gevolgen voor de hoogte van het alimentatiebedrag. Edelhardt recherchebureau kan onderzoek uitvoeren naar uw voormalige partner en controleren of de leefsituatie is veranderd.

Bewijslast bij alimentatie onderzoek

Volgens artikel 1:160 van het Burgerlijk Wetboek vervalt de verplichting tot het betalen van partneralimentatie wanneer er sprake is van:

  1. Een affectieve relatie
  2. Een relatie die van duurzame aard is
  3. Een relatie waarbij de gescheiden echtgenoot en de andere persoon elkaar wederzijds verzorgen
  4. Een relatie waarbij de personen met elkaar samenwonen
  5. Een relatie waarbij de personen een gemeenschappelijke huishouding voeren

Hoewel het vervallen van de alimentatieplicht vereist dat er aan al deze voorwaarden voldaan wordt, zijn er geen vaste criteria gesteld aan deze regels. Een gedegen feitenonderzoek met bewijslast is daarom essentieel bij het opstarten van een juridische procedure. Edelhardt recherchebureau kan hiermee van dienst zijn.

Hoe werkt een alimentatie onderzoek?

Allereerst zullen we met u in gesprek gaan over de situatie en de voorwaarden in het echtscheidingsconvenant. U geeft vervolgens aan waarom u het vermoeden heeft dat er iets veranderd is in de situatie van uw voormalige partner. Met deze informatie kunnen onze privé detectives aan het werk gaan. Hierbij wordt bewijsmateriaal verzameld die uw vermoedens ondersteunen. Uiteraard komt het ook voor dat uw vermoedens ongegrond zijn, ook daar krijgt u zekerheid over.

Vaak betreft het een vermoeden dat de voormalige partner een nieuwe dienstbetrekking heeft of samenwoont bij een nieuwe partner. Er wordt dan beoordeeld of het een gemeenschappelijke huishouding betreft en of het een duurzame relatie lijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een gewijzigde situatie wordt hiervoor bewijsmateriaal verzameld dat later in een rechtszaak gebruikt kan worden.

Bij een alimentatie onderzoek houden de specialisten van Edelhardt Recherchebureau zich uiteraard aan alle wettelijke voorschriften, voorwaardes en privacy gedragscodes. U wilt uiteraard niet achteraf in de problemen komen. Het verzamelen van goed bewijsmateriaal is van groot belang, het besluit tot alimentatiereductie zal uiteindelijk door de rechter worden uitgesproken. De specialisten van Edelhardt werken nauwgezet met respect voor alle betrokkenen. Confrontaties worden vermeden, al het bewijsmateriaal wordt verkregen op juridisch verantwoorde wijze. We laten hierbij niets aan het toeval over.

Alimentatie onderzoek en een advocaat

Wij raden altijd aan een advocaat in te schakelen alvorens u een verzoek tot alimentatiereductie indient bij de rechter. U kunt uw huidige advocaat kiezen, bij Edelhardt kunnen we ook voor u een gespecialiseerde advocaat selecteren die bij onze organisatie is aangesloten.

Een alimentatieregeling moet eerlijk zijn voor beide partijen. Wanneer u het vermoeden heeft dat uw voormalig partner iets verzwijgt kan Edelhardt recherchebureau u van dienst zijn met een alimentatie onderzoek. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.